Per 1 januari 2017 geldt in Amsterdam de nieuwe Huisvestingsverordening.

Als eigenaar van zelfstandige woonruimte moet je voortaan over een vergunning beschikken om deze te mogen verhuren aan twee of meer huurders die geen gemeenschappelijke huishouding hebben.

Onzelfstandige woonruimte

Die vergunning is niet nodig wanneer twee huurders een gemeenschappelijke huishouding hebben. De vergunning is wel nodig als iedere huurder een deel van het appartement huurt. Er moet sprake zijn van huur van onzelfstandige woonruimte. De huurder heeft in dat geval geen eigen opgang en geen zelfstandig gebruik van keuken en badkamer maar deelt deze voorzieningen met een andere huurder.

De gemeente Amsterdam wil deze vorm van intensieve bewoning van panden beperken. Door schaarste aan geliberaliseerde woonruimte (rekenhuur is meer dan 710 euro per maand) worden deze woningen steeds duurder. Daarom zijn deze woningen dikwijls verhuurd aan meer dan één huurder. Met zijn allen de huur betalen gaat gemakkelijker dan in je eentje.

Leefbaarheid

De gemeente Amsterdam vindt  dat deze intensieve bewoning van appartementen invloed heeft op de leefbaarheid van een straat en van een buurt. Deze ‘onevenredigheid’ wil de gemeente Amsterdam tegen gaan met de invoering van het vergunningvereiste. Hier kun je kritiek op hebben. Als de bewoners met zijn allen zouden samenleven (een intieme relatie onderhouden) dan is (volgens de redenering van de gemeente) geen sprake van aantasting van de leefbaarheid van de buurt…

Belangenafweging

De verhuurder moet de vergunning aanvragen. De gemeente maakt dan een belangenafweging. Welk belang weegt zwaarder? Het algemeen belang: behoud van de woonvoorraad en de leefbaarheid van de buurt tegenover het belang van de eigenaar om de woning te verhuren aan meer dan één huurder. In de praktijk zal dit betekenen dat je in het ene deel van de stad (of misschien wel per straat) eerder een vergunning krijgt dan in een ander deel van de stad.

Geluidsisolatie 

De gemeente mag ook extra eisen stellen aan de inrichting van de woning. Er moet bijvoorbeeld een gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig zijn en er moet worden voldaan aan een geluidsisolatie norm.

In de toelichting op de Huisvestingsvordering staat dat bij omzetting van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte (kamers) het niet van belang is of er verbouwd is of niet. Het gaat er om of onzelfstandige woonruimte als zodanig in gebruik is of niet.

Boete 

De eigenaar verbeurt een boete indien blijkt dat er sprake is van omzetting in onzelfstandige woonruimte zonder vergunning. De boete ligt tussen de 6.000 tot 20.500 euro per overtreding. Dat kan dus flink oplopen…

Nu is het zo dat je een boete pas verbeurt als je iets verweten kan worden. Een woning wordt aan één huurder verhuurd. Die huurder verhuurt vervolgens onder aan meerdere huurders. Indien de eigenaar niets van deze onderhuur weet (en behoorde dit ook niet te weten) dan kun je discussiëren of er sprake is van verwijtbaarheid. De hoogste bestuursrechter is echter wel streng. De verhuurder moet aannemelijk maken dat hij (zij) er alles (veel) aan gedaan heeft om de illegale bewoning te voorkomen.

Het hangt dus af van de omstandigheden van het geval. Feit is wel dat je goed moet opletten als je woonruimte in Amsterdam gaat verhuren.