Laatst hebben we een huisje gehuurd. In Zeeland vlakbij de zee.  Een fles mooie wijn bij de hand. Je hoort het ruisen van de branding. Bij het haardvuur word je dan makkelijk filosofisch.

Zo denk je dan als huurrecht advocaat ook na over het huurcontract dat je hebt getekend. Het is een complete woning. Alles er op en er aan. Een zelfstandige woning zoals dat heet. Als ik vervelend zou willen zijn, zou ik tegen de verhuurder kunnen zeggen: ‘Joh ik blijf dit huisje huren. Het bevalt me prima. Ik beroep me op huurbescherming. Zie maar hoe je me er uit krijgt’.

Hoe loopt dit avontuur af?

Slecht. Als huurder van een vakantiewoning heb je geen bescherming. Dit is een huurcontract dat naar zijn aard bestemd is voor gebruik van korte duur. Dit geldt ook voor een huurder die tijdelijk in een wisselwoning verblijft. Het ligt anders wanneer je de vakantiewoning voor een langere tijd gaat huren.

Stel je huurt de woning voor een jaar. Je verlengt het contract elk jaar. Je legt de tuin aan, je onderhoudt de woning,  je betaalt gas water en licht en onroerende zaak belasting. Langzaam aan word je een ander soort huurder.

Stel dat ik me nu u op huurbescherming beroep. Maak ik kans bij de kantonrechter?

Volgens de Hoge Raad moet de uitzondering beperkt worden uitgelegd. Woningen die naar hun aard bestemd zijn om te gebruiken voor korte tijd moet een zo klein mogelijke groep blijven. Wat in dit soort zaken de doorslag geeft is wat partijen voor ogen stond toen het contract werd gesloten.  Was het de bedoeling dat de huur ieder jaar werd verlengd totdat de huurovereenkomst op geldige wijze werd beëindigd? Als het antwoord ‘Ja’ is dan heb je als huurder van een tweede woning grote kans dat de kantonrechter huurbescherming verleent.

De kritiek die je op zo’n beslissing kan hebben is dat de huurder van tweede woning te veel bescherming krijgt. Deze huurder heeft immers een ‘Eerste woning’ waar hij terug naar toe kan. Deze huurder wordt niet dakloos als hij zijn tweede woning verliest. Een tweede woning is eigenlijk een luxe hobby.

Als je de samenvatting van de uitspraak van de Hoge Raad wilt zien klik dan op: De Oostenrijkse vakantiehuisjes.