Vastgoed advocaat

Kees Nelemans | Nelemans AdvocaatWaar gaat het huurrecht over?

Een eigenaar van een stuk grond of een pand (onroerende zaak) of van bijvoorbeeld een auto of een machine (roerende zaak) geeft een ander het recht om tegen betaling deze te gebruiken. Dat is de definitie van huur en verhuur. Deze afspraak en andere afspraken worden in de huurovereenkomst vastgelegd. Het Nederlandse huurrecht bevat voor winkels en woningen dwingend recht. Wat is dat? Dat zijn wetsartikelen waarvan niet mag worden afgeweken. Doen partijen dat toch (misschien uit onwetendheid) dan zijn die onderdelen van de huurovereenkomst ongeldig. Voor de verhuur van middenstandsruimte (winkels) bevat de wet een mogelijkheid om af te wijken van het dwingend recht. Dat moet met toestemming van de kantonrechter.

Wat doet een vastgoed advocaat?

Een vastgoed advocaat adviseert over de juridische consequenties van vastgoedplannen. Is het plan niet in strijd met dwingend recht? Zo ja wat doen we er dan aan? Bieden we een huurovereenkomst aan voor twee of voor vijf jaar? Hoe zit het met de omgevingsvergunning? Is wijziging van het bestemmingsplan nodig? Gaan we onderhandelen of beginnen we een procedure? Of misschien wel allebei tegelijk. Een vastgoed advocaat adviseert bij dit soort tactische beslissingen. Als het goed is gaat dat in nauw overleg met de opdrachtgever.

Waarom Nelemans Advocatuur?

Nelemans Advocatuur heeft een jarenlange ervaring in de vastgoedpraktijk. Als vastgoedadvocaat werkt hij met grote partijen en met kleinere partijen met een eenmalige opdracht. Nelemans is specialist huurrecht. Een advocaat mag zich huurrechtspecialist noemen als hij lid is van de Vereniging van Huurrechtadvocaten en de specialisatieopleiding huurrecht met goed gevolg heeft doorlopen.

Van Nelemans mag je verwachten dat hij met creatieve oplossingen komt. Wanneer het echt moeilijk wordt dan doen we er nog een tandje bij. The proof of the pudding is in the eating zeggen de Engelsen. Heeft u een opdracht op het gebied van vastgoed? Neem contact op met Nelemans de vastgoed- en huurrechtspecialist.