Aan iedere huurovereenkomst komt een keer een einde. De huurder van een winkel heeft bescherming tegen beƫindiging. De verhuurder kan slechts op een paar gronden de huurovereenkomst opzeggen. Als huurder wil je dus onder deze wettelijke bescherming vallen.

Huurders van winkels hebben vaak opslagruimte in de buurt van de winkel. Als de opslagruimte gehuurd wordt op een apart huurcontract wordt het voor de huurder interessant.

Opzeggen huurovereenkomst opslagruimte

Stel een verhuurder zegt het huurcontract van de opslagruimte op. Vervelend voor de huurder. Dat betekent andere opslagruimte zoeken, verhuiskosten maken en misschien langere reistijden van en naar de winkel. Als huurder zit je hier niet op te wachten. Hoe zal de rechter hier over denken?

Belangrijk argument is dit. Als je kan aantonen dat bij het aangaan van de huurovereenkomst het de bedoeling was dat de opslagloods ten dienste van de winkel staat dan heb je een punt.

Als je kan bewijzen dat de verhuurder toestemming heeft gegeven dat de opslagruimte dienstbaar is aan de winkel dan valt de opslagloods onder de huurbescherming.

Dat bewijs is het makkelijkst te leveren als dat met zoveel woorden in de huurovereenkomst staat. Als dat niet zo is dan wordt het wat moeilijker. Dan moet je als huurder bewijzen dat het tussen de regels staat. Dit bewijs van die intentie moet meestal geleverd worden door getuigen.

Huurbescherming voor de huurder

Het is ook mogelijk dat de verhuurder van de loods later (na aanvang van de huur) akkoord is gegaan met de verbinding van de loods met de winkel. Dat levert ook huurbescherming op voor de huurder.

Deze bescherming ten aanzien van de opslagloods geldt niet alleen voor de huurder van winkelruimte.

Een eigenaar van een pand waarin hij een winkel exploiteert kan ook aanspraak maken op bescherming van de huur van een loods.

Case Bouwmarkt

Daar is een keer een rechtszaak over geweest. Het ging over een bouwmarkt. De eigenaar van de winkel was ook eigenaar van het pand. Ten behoeve van de bouwmarkt werd een hal gehuurd.

De rechter vond dat hoewel de eigenaar van de bouwmarkt geen huurder was van de winkelruimte, het huurrechtregime van winkels wel op de huur van de loods van toepassing was. Wie de uitspraak wil inzien kan hier klikken.

Er is nog geen rechtspraak over hoever de loods verwijderd mag zijn van de winkel wil er nog sprake zijn van verbinding tussen winkel en loods.

De huurder van een loods op een bedrijventerrein met een winkel in de stad zal waarschijnlijk niet beschermd worden.

Waar de grens van de verbinding loods met winkel dan wel begint moet nog worden beslist. Dit zal afhankelijk zijn van de omstandigheden.