wietplantage.jpg 2

Per 1 maart 2015 is een nieuw wetsartikel in de Opiumwet van kracht geworden. Het komt er op neer dat alle voorbereidingshandelingen die betrekking hebben op het produceren van drugs strafbaar zijn gesteld.

Ook growshops waarin spullen verkocht worden voor het installeren van een hennepkwekerij vallen onder deze strafbepaling.

Het wetsartikel is zo geformuleerd dat een verhuurder van bedrijfs- en woonruimte strafbaar is als hij weet of moet vermoeden dat er een wietplantage in het gehuurde wordt geëxploiteerd.

Dat betekent niet dat een verhuurder meteen strafbaar is wanneer een plantage door de politie wordt aangetroffen.

De verhuurder heeft een probleem wanneer hij vanwege bijzondere omstandigheden had kunnen weten, had moeten onderzoeken, dat in het gehuurde illegale activiteiten plaatsvonden.

Dit betekent dat bij aanhuur de verhuurder goed moet onderzoeken met wie de huurovereenkomst wordt gesloten.

Ook is het belangrijk dat in de huurovereenkomst een bijzondere bepaling wordt opgenomen die inhoudt dat de verhuurder om de zoveel tijd het gehuurde komt inspecteren.

Indien de kandidaat huurder hier bezwaar tegen maakt dan weet de verhuurder genoeg.