De gemeente maakt een huisvestingsverordening

De gemeente maakt een huisvestingsverordening

Het eigendomsrecht is een fundamenteel recht. Dit is geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit betekent dat de overheid het eigendomsrecht slechts mag beperken wanneer dit democratisch bij meerderheid is besloten en wanneer die beperking niet...