Als pandeigenaar moet je controleren

Als pandeigenaar moet je controleren

Als eigenaar van een pand heb je een zorgplicht. Er mag geen gevaar ontstaan voor de veiligheid en de gezondheid. Dit is geregeld in de Woningwet. Als eigenaar kun je door de gemeente verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van het pand door de huurder. De...
De gemeente maakt een huisvestingsverordening

De gemeente maakt een huisvestingsverordening

Het eigendomsrecht is een fundamenteel recht. Dit is geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit betekent dat de overheid het eigendomsrecht slechts mag beperken wanneer dit democratisch bij meerderheid is besloten en wanneer die beperking niet...
De huurder heeft een wietplantage

De huurder heeft een wietplantage

Per 1 maart 2015 is een nieuw wetsartikel in de Opiumwet van kracht geworden. Het komt er op neer dat alle voorbereidingshandelingen die betrekking hebben op het produceren van drugs strafbaar zijn gesteld. Ook growshops waarin spullen verkocht worden voor het...