Als pandeigenaar moet je controleren

Als pandeigenaar moet je controleren

Als eigenaar van een pand heb je een zorgplicht. Er mag geen gevaar ontstaan voor de veiligheid en de gezondheid. Dit is geregeld in de Woningwet. Als eigenaar kun je door de gemeente verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van het pand door de huurder. De...
De gemeente maakt een huisvestingsverordening

De gemeente maakt een huisvestingsverordening

Het eigendomsrecht is een fundamenteel recht. Dit is geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit betekent dat de overheid het eigendomsrecht slechts mag beperken wanneer dit democratisch bij meerderheid is besloten en wanneer die beperking niet...