Vooral in Amsterdam wordt veel woonruimte aan toeristen verhuurd. Ook huurders verhuren hun woning regelmatig aan toeristen.

Mag dat?

In de meeste huurovereenkomsten is een verbod opgenomen om de woning onder te verhuren of aan een derde in gebruik te geven. Het mag dus niet. De huurder heeft schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder om de woning aan toeristen te verhuren. Die toestemming ontbreekt vaak. Verhuurders staan niet te springen om deze toestemming te geven. De meeste huurders vragen die toestemming niet eens. Zij verhuren gewoon.

Hoe gaat de rechter hiermee om?

Uitgangspunt is dat het woonrecht een fundamenteel recht is. De rechter is terughoudend om een vordering tot ontbinding en ontruiming toe te wijzen. Een huurder van zelfstandige woonruimte mag niet zo maar op straat komen te staan.

Welke omstandigheden zijn nadelig voor de huurder?

De meeste rechtspraak is afkomstig van de rechtbank Amsterdam. De huurder heeft een probleem als:

  • De toeristen geluidoverlast veroorzaken.
  • Er lekkages ontstaan bij de buren.
  • De woonruimte feitelijk als pension wordt gebruikt.
  • De huurder beschikt over andere woonruimte.
  • De huurder na sommatie om te stoppen doorgaat met onderverhuren.

De huurder heeft een kans om te kunnen blijven als zijn (haar) wanprestatie minder ernstig is. De omstandigheden die in het voordeel van de huurder werken zijn:

  • Niet de gehele woning is verhuurd maar een gedeelte.
  • De huurder heeft zijn hoofdverblijf in de woning behouden
  • Na sommatie is de huurder gestopt met zijn toeristenbusiness
  • De buren hebben niet geklaagd.

De rechtbank Amsterdam heeft op 30 mei 2016 een vonnis gewezen waarin deze omstandigheden een rol speelden. De huurster is er met een laatste waarschuwing van afgekomen. Wie het vonnis wil lezen kan hier klikken.

Opmerkelijk aan deze zaak is dat de huurster is veroordeeld om de winst (inkomsten uit onderhuur) aan de verhuurder af te dragen. Dat is mogelijk als in de huurovereenkomst een clausule is opgenomen waarin staat dat huurder bij onderhuur verplicht is om de inkomsten aan de verhuurder af te dragen.

In de zaak die door rechtbank Amsterdam is beoordeeld moest een bedrag van 10.580 euro aan de verhuurder worden afgedragen. Een dergelijke clausule is ongetwijfeld ook een sterke stimulans om niet aan onderverhuur te beginnen….